Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Øyen, Ørjar

  Sorter etter

  Forskningsetikk i forskerhverdag

  499,-
  Boken drøfter og problematiserer de etiske utfordringene som forskeren møter i sin hverdag. Den tar utgangspunkt i styringen av forskningen og viser hvilke rammer og vilkår som omgir forskere. Det blir satt fokus på forskerens plikter og rettigheter, og det sondres mellom krav til forskeren som følge av lovverket og de mer generelle etiske prinsipper. Boken legger vekt på forskerens praktiske arbeid. Målgruppe: hovedfagsstudenter og unge forskere i humaniora og samfunnsfag. Med bibliografi og stikkordregister.

  Øyen, Ørjar