Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Øye, Ingvild

  Sorter etter

  Med kjønnsperspektiv på norsk historie

  519,-
  Forfatterne viser at bruken av kjønn som analyseredskap resulterer i ny kunnskap om fortiden og gir en annerledes forståelse av hvordan samfunnet fungerer. De viser hvordan kvinner i samarbeid, og i konflikt med menn, har formet det norske samfunn, og at historiske forandringer har virket inn på de to kjønns levekår og muligheter. Boken fokuserer på demografi, økonomi og makt. Andre røde tråder i fremstillingen er arbeid, familie og politikk. Med litteraturliste og stikkordregister.

  Norges landbrukshistorie. Bd. I-IV

  1499,-
  Verket gir ei kulturhistorisk innføring i det norske landbrukssamfunnet. Forfattarane går mellom anna inn på livsforholda til dei ulike grupperingane i bondesamfunnet, og sjølvforståinga og livsmønsteret ein møter der. Andre tema er interessekamp og politikk og utfordringane for norsk landbruk framover. Regionale skilnader blir trekte fram, samstundes som spørsmål knytte til ulike utviklingsprosessar i samfunnet blir analyserte. I sentrum står heile tida menneska i landbruket og dei viktigaste utfordringane dei har stått overfor.

  Øye, Ingvild