Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Øvreeide, Haldor

  Sorter etter

  Fagetikk i psykologisk arbeid

  519,-
  Boken kan være til hjelp for opplæring og trening i fagetiske overveielser, og særlig til støtte for valg i en psykologs daglige utøvende praksis. Boken kan også gi samarbeidspartnere og brukere av psykologiske tjenester verdifull informasjon om psykologers etiske forpliktelser, kompetanse og begrensninger. Har oversikt over eksemplene i boken.

  Samtaler med barn

  489,-
  Boka åpner for en ny og utdypet innsikt i barnets situasjon i barnevernssaker, og for en samtale-metodisk og utviklingsstøttende tilnærming til barnet. Boka skal stimulere til flere samtaler med barn i barnevernssaker, og er derfor nyttig for alle som arbeider med barnevernsspørsmål. Boka henvender seg særlig til dem som skal møte barna og deres nærmeste omsorgspersoner i beslutningssammenheng, i hjem, fosterhjem og på institusjoner. Med litteraturliste.

  Utviklingsstøtte

  569,-
  Boka retter seg mot alle som direkte eller indirekte skal gi støtte til barns utvikling. Den viser at det er i samspill med andre at barn gjør seg sine grunnleggende erfaringer om verden og seg selv, og det er avgjørende at voksne er ansvarlige og etisk bevisste i møtet med barna. Forfatterne utvikler teori og begreper med sikte på anvendelse i omsorg, rådgivning, pedagogikk og behandling. Denne boka er ei videreføring av boka Foreldrefokusert arbeid med barn (1998).

  Øvreeide, Haldor