Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Østerud, Svein

  Sorter etter

  Utdanning for informasjonssamfunnet

  489,-
  Forfatteren ser på de utfordringer som er i dagens utdanningssystem. Han tar ser på debatten mellom det tradisjonelle systemet som ønsker mer disiplin og kunnskapsformidling og det progressive hvor barna blir satt i sentrum og inviteres til å ta en mer aktiv rolle i læringsprosessen. I boken presenterer han et tredje system som forener de to motstridende utdanningssystemene uten å legge fram enkle kompromisser. Med litteraturliste og register.

  Østerud, Svein