Lukk
(0) produkter
Du har ingen varer i handlekurven.
Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Økland, Einar

  Sorter etter

  Blå roser

  250,-

  Damsleth

  437,- 499,-
  Boken omhandler Harald Damsleths (1906-1971) liv og virke. Han var en populær og mye brukt reklametegner og illustratør av bokomslag og tidsskrifter fra 1920-tallet og frem til krigen, da han som NS-medlem produserte en rekke propagandaplakater på oppdrag fra NS' rikspropagandaledelse. Han ble dømt for landssvik, og oppdragsgivere han hadde arbeidet med tidligere, vendte ham ryggen. Han fortsatte imidlertid å lage illustrasjoner til blant annet kort og glansbilder, inntil han igjen begynte å få oppdrag innen bokdesign og -illustrasjon. Har register og litteraturliste.

  Den dumme

  250,-

  Dikt i utval

  341,- 389,-
  Diktene i dette utvalget kommer fra to kilder: Ti diktbøker, utgitt i perioden 1963 - 1999, og spredde løsdikt som ikke har stått i bøkene, men som har blitt publisert i tidsskrifter, aviser og lignende i tidsrommet 1959 - 2001. Forfatteren har selv redigert samlingen og skrevet forordet.

  Ei ny tid

  250,-

  Ein god dag

  200,-

  Einar Økland les Einar Økland

  150,-

  Etter Brancusi

  200,-
  Diktsamlinga er firedelt og inneheld ei blanding av romantiske, personlege, tunge, sosiale, moralske, lesarvennlege og lette dikt, før det heile munnar ut i skulpturelle, forknytte eller avklåra dikt.

  Forteljingar og fablar frå andre tider

  262,- 299,-
  Fjorten forteljingar frå det indre livet i hugen, i kroppen, i landskapet, i fortidene. Alle fjorten er lause og lette, klare og avslutta og ikkje fortalt før nå.

  Frå helling via hylling til halling

  350,-
  Ei samling essay, epistlar og liknande prosastykke. Korte og lange, høge og låge. Meldingar i det blå om det vanlegaste av alt: Kunsten og livet, kulturen og naturen, og dei som snakkar om dette. Har bibliografi og stikkordregister.

  Heile tida heile tida

  250,-
  Forfattarens femte diktsamling med undertittelen "Folkeminne", d.v.s. ord, tankar og opplevingar funne i minnet og frakta i minnet, og direkte tale om kjære personar, eplet, vinteren, auren, jentene og sola. Mange av tekstane står i ein ironisk-satirisk tradisjon, andre i ein meir patetisk, somme opne og direkte, andre krypiske og langsiktige tekstar.

  I staden for roman eller humor

  350,-
  Ei samling essays, artiklar, epistlar og andre stykke om kunst, liv, natur, trivia, einskildpersonar, saker, trykksaker og mentalitet. Med personregister og oversikt over forfattaren sin produksjon.

  I tilfelle nokon spør

  450,-
  Boka inneheld essays, artiklar, småprosa og artiklar om bøker, bokfolk, forfattarliv, norske sosiale institusjonar, vanar og fenomen. Har personregister og bibliografi.

  Kant-i-kant

  332,- 379,-
  Boka består av eit utval essays, artiklar, epistlar, traderingar, observasjonar, presentasjonar, fakta, utsegner, samanhengar og tillegg. Frå våre utkantar og innkantar, vi møter kunstfolk og bokfolk, bilde og bøker. Har personregister og bibliografi.

  Krattet på badet

  262,- 299,-
  Samlinga er eit møte mellom austen, vesten og surrealismen, mellom natur og kultur, mellom liv og kunst. Vi blir blir førd inn i landskap som er kjent og ukjent på same tid.

  Måne over Valestrand

  400,-

  Nå igjen

  300,-

  Når ikkje anna er sagt

  250,-
  Fjerde bind av "Folkeminne". Her er språkkritikk, samtidskommentar og politiske dikt, men boka gir også ei personleg investering og utlevering som gjer sterkt inntrykk: Forfattaren styrer - utan blygsel - inn på poetiske sentralområde og gjer dei til sine eigne.

  Norske bokomslag 1880-1980

  400,-
  Boka presenterer 361 fargerike norske bokomslag laga over eit hundreår. Billigbøker og seriebøker står jamsides diktsamlingar, forteljingsbøker for barn og unge blir betrakta på linje med vaksenbøker. Teksten er ein guide til denne bruksgrafikken og er samstundes eit kritisk bidrag til vår moderne kulturhistorie. Boka har litteraturliste og register. Illustrert.

  Norwegen, schönes Land!

  350,- 399,-

  Pennen den blå

  300,-

  Økland, Einar