VÅRE ANBEFALINGER

Hver måned anbefaler bokrådet vårt de viktigste nyhetene og velger ut noen bøker fra våre viktigste kategorier. Dette gjør vi for at det skal være enklere for deg å velge lesverdige bøker etter hva slags type bøker du er mest opptatt av.